Associazione di Volontariato per Missione Dorgali-Brasile di Padre Giovanni Battista Erittu

La Paróquia São José Operário

PADRE JOÃO BATISTA ERITTU – OBLATOS DE SÃO JOSÉ – CANAL 38

 

Jubileu de Ouro – Pe. Giovanni Battista Erittu